Jak Rozpoznać i Zwalczać Mobbing w Pracy: Kompleksowy Przewodnik

Czym Jest Mobbing? Mobbing w pracy to specyficzny rodzaj przemocy, który zaburza relacje interpersonalne w miejscu pracy. Jest to działanie lub zachowanie, które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, prowadzące do zaniżonej oceny przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania z zespołu współpracowników​​. Jak Rozpoznać Mobbing? Mobbing można rozpoznać, gdy: Prześladowanie Trwa […]