(fot. pixabay.com)

Ktoś założył mi podsłuch, czyli jak wyciągnąć prawne konsekwencje?

Nie życzymy nikomu odnalezienia podsłuchu w najbliższym otoczeniu. Taka informacja odbija się często na psychice, utrudniając funkcjonowanie. Jak wyciągnąć konsekwencje prawne wobec osób, które zainstalowały oraz zlecały podsłuch?

Podsłuch to forma inwigilacji, która może przydarzyć się każdemu. Urządzenie szpiegowskie może założyć współmałżonek szukający ewentualnych dowodów zdrady, szef w biurze (lub partner biznesowy), nieuczciwy klient czy szpieg działający na polecenie konkurencji. Nieuzasadnione i bezprawne założenie podsłuchu jest jednak karalne. W jaki sposób?

Podsłuch w polskim prawie

Głównym dokumentem legislacyjnym, który odnosi się do podsłuchu jest Kodeks karny. O tej konkretnej formie inwigilacji mówi art. 267 § 3. Przeczytamy w nim, że „nieuprawnione założenie i posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym, innym urządzeniem lub oprogramowaniem w celu uzyskania informacji, grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2”. To jednak bardzo ogólny przepis. Czym jest, bowiem nieuprawnione założenie podsłuchu, a czym uprawnione?

Podeprzyjmy się przykładem z wokandy. W 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód (wyrok z 7 czerwca, sygn. akt IV K 682/14) uznał, że kobieta, która założyła podsłuch w mieszkaniu, w celu udowodnienia zdrady męża działała niezgodnie z prawem. Kobieta chciała udowodnić, że to jej małżonek jest winny rozpadowi związku. Choć Sąd uznał jej nagranie za dowód, to nagrywająca miała później sprawę karną. Na jej szczęście –  prowadzący sprawę sędzia uznał, że kobieta działała w stanie silnego wzburzenia, miała dobre intencje, a szkodliwość społeczna czynu była znikoma. Ostatecznie sędzia umorzył postępowanie warunkowo na rok.

Kodeks karny penalizuje podsłuch i stanowi, że za takie działanie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności (fot. pixabay.com)

Kodeks karny penalizuje podsłuch i stanowi, że za takie działanie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności (fot. pixabay.com)

Tak naprawdę legalność podsłuchu determinuje rozdział 26 kodeksu postępowania karnego. Są w nim opisane procedury, kiedy to Sąd może wyrazić zgodę na założenie podsłuchu przez organy ścigania. Podsłuch może być również formą zabezpieczenia przed kradzieżą, ale jego celem nie może być nielegalne zdobycie konkretnych informacji. Polskie prawo dopuszcza jednak nagrywanie rozmowy, w której się uczestniczy. Taka forma rejestrowania słów jest legalna.

Mam podsłuch – co dalej?

Powyższy akapit to najlepszy dowód na to, że założony u Ciebie podsłuch jest nielegalny. W celu wykrycia sprawców, zaangażuj profesjonalnych detektywów i doświadczonych specjalistów, którzy (przy pomocy zaawansowanego sprzętu) odnajdą pozostałe urządzenia szpiegujące i zabezpieczą Twoje otoczenie. Alfatronik od wielu lat zajmuje się wykrywaniem podsłuchów i zabezpieczaniem przed szpiegostwem.

Gdy już wykryjesz sprawcę, możesz mu wytoczyć proces z powództwa cywilnego za naruszenie dóbr osobistych (art. 24 Kodeksu cywilnego). Do tej formy masz prawo również wtedy, gdy ktoś nagrywał rozmowę z Tobą bez poinformowania Cię o tym. Dużo poważniejsze są natomiast przepisy Kodeksu karnego.

Po wykryciu podsłuchu powinieneś udać się do prokuratury w celu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie wyżej przytoczonego art. 267 § 3. Kk. Przestępstwo to ścigane jest z urzędu, więc prokuratura powinna dokonać wszelkich starań, aby złapać przestępcę. Pamiętaj, że Kk stanowi, że karze podlega zarówno osoba, która zakładała nielegalny podsłuch, jak i osoba, która czerpała korzyści z zebranego materiału.

W wykryciu sprawców powinna pomóc prokuratura. Podsłuch jest przestępstwem ściganym z urzędu (fot. pixabay.com)

W wykryciu sprawców powinna pomóc prokuratura. Podsłuch jest przestępstwem ściganym z urzędu (fot. pixabay.com)

Uwaga! W przypadku, gdy to pracodawca podłożył podsłuch, jego czyn podlega również pod Art. 94 Kodeksu pracy, czyli pod mobbing. To daje Ci prawo do ubiegania się o odszkodowanie, a nad pracodawcą będą ciążyły kolejne zarzuty.

Podsłuch lekiem… na podsłuch?

W niektórych przypadkach (szczególnie małżeńskich), osoby podsłuchiwane starają się wziąć odwet i same zakładają podsłuch. Po pierwsze, w przypadku wykrycia urządzeń szpiegowskich, każdy kolejny krok skonsultuj z prawnikiem. Po drugie – łamanie prawa nie jest skuteczną odpowiedzią na czyny drugiej osoby lub instytucji. Takie sytuacje mogą obrócić się przeciwko Tobie.

Podsumowując, z całą pewnością możemy stwierdzić, że podsłuch bez zezwolenia sądu jest nielegalny. Po wykryciu urządzeń powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć winnych. Powinna pomóc Ci w tym prokuratura. Po wykryciu sprawcy masz prawo domagać się również rekompensaty za straty moralne.

Tagi: , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *