Usługa wykrywania podsłuchów

Oferujemy usługę profesjonalnego wykrywania urządzeń podsłuchowych wykorzystywanych do prowadzenia inwigilacji

Kontrolę obiektów, prowadzą nasi specjaliści, posiadający w tej dziedzinie długoletnie doświadczenie zawodowe. Do przeprowadzenia kontroli wykorzystujemy nowoczesny, profesjonalny sprzęt, który umożliwia wykrycie nawet najbardziej zakamuflowanych i technicznie zaawansowanych urządzeń do przechwytywania i przesyłania informacji, w tym:

 • podsłuchów
 • miniaturowych kamer
 • ukrytych dyktafonów
 • lokalizatorów GPS

Możemy wykryć i zlokalizować urządzenia aktywne (pracujące), jak i urządzenia pasywne (przechwytujące informacje, ale jej niewysyłające).

Przed rozpoczęciem kontroli przeprowadzamy z klientem wywiad źródłowy związany z koniecznością uzyskania informacji wymaganych do sprawnej i skutecznej realizacji czynności. Po przeprowadzonej kontroli klient otrzymuje raport przeprowadzonych czynności wraz z zaleceniami profilaktyki antyszpiegowskiej.

 

Firma Alfatronik świadczy również dodatkowe usługi wykrywania z zakresu:

 • wykrywania podsłuchów i lokalizatorów GPS w samochodzie
 • zabezpieczania spotkań i pomieszczeń
 • wykrywania programów szpiegowskich na telefonie i komputerze

 

Kontrola antypodsłuchowa lokali polega na kompleksowym sprawdzeniu ścian, sufitu, podłogi, okien, drzwi oraz wszystkich elementów wyposażenia, w następującym zakresie:

 • wykrywanie i analiza transmisji radiowych i przewodowych
 • lokalizacja cyfrowych oraz analogowych, elektronicznych systemów i urządzeń przechwytujących informację i przesyłających ją w czasie rzeczywistym
 • wykrywanie i lokalizacja urządzeń przechwytujących informacje i magazynujących ją w pamięci (rejestratory audio i audio-video)
 • wykrywanie ukrytych urządzeń, wykorzystujących, do przesyłania przechwyconej informacji, trakty przewodowe
 • pomiar i analiza widma elektromagnetycznego
 • wykrywanie i lokalizacja obiektywów ukrytych kamer video.
 • sprawdzenie traktów przewodowych (sieć energetyczna, linie telefoniczne, okablowanie strukturalne sieci informatycznych)
 • wykonanie inspekcji fizycznej i optycznej miejsc trudnodostępnych
 • wykonanie inspekcji fizycznej i optycznej wyposażenia wymagającego jej przeprowadzenia
 • sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych czynności,
 • sporządzenie zaleceń pokontrolnych dla klienta.
 • usługa dodatkowa: sprawdzenie telefonów klienta, komputerów, samochodów

 

Gwarantujemy pełną dyskrecję kontaktów z klientem oraz bezpieczeństwo danych, uzyskanych w ramach wywiadu źródłowego.

W celu ustalenia szczegółów preferujemy kontakt mailowy na adres michal@alafatronik.com.pl.

 

W przypadku kontaktu telefonicznego, prosimy o wykonywanie połączeń z poza obiektu mającego zostać objętego kontrolą.